Закон збереження маси та енергії

Одним з основних законів природи є закон збереження маси та енергії, суть якого:

сумарні маса та енергія, що вступили в реакцію дорівнюють сумарній масі та енергії продуктів реакції.

По суті це є універсальний закон, але як правило його розділяють на дві частини. Хімія має справу з законом збереження маси, а фізика — з законом збереження енергії.
Закон збереження маси виведений працями Ломоносова і Лавуазьє:

маса речовин що вступили в реакцію, дорівнює масі речовин що утворилися внаслідок реакції.

Цей закон не є точний, адже він не враховує зміну маси при виділенні або поглинанні енергії. Однак при хімічних процесах змана маси настільки мізерна, що нею просто нехтують.
Закон збереження та перетворення енергії:

енергія не створюється з нічого і не зникає безслідно, а лише перетворюється з однієї форми в іншу в еквівалентних кількостях.

Залежність між масою та енергією математично виразив Ейнштейн:

E = mc2

Зміна маси відчутна тільки при ядерних реакціях, в яких виділяється велика кількість енергії.
З точки зору атомно-молекулярної теоріії закон збереження маси пояснюють так:

під час перебігу хімічних реакції атоми не зникають і не з’являються, а відбувається їх перегрупування.