Закони стехіометрії

Розділ хімії, який займається кількісними обрахунками співвідношень між елементами у сполуках або в хімічнних реакціях називається стехіометрією.
Стехіометричні закони хімії належать до основних законів, так як на них базуються кількісні розрахунки мас і об’ємів речовин, що беруть участь у хімічних реакціях.

До них належать: