Закон сталості складу

Кожна хімічна сполука незалежно від способу та умов добування має сталий якісний і кількісний склад.

Цей закон був сформований на початку XIX ст. після дискусії Пруста і Бертолле, який припускав існування сполук змінного складу.

Сталий якісний склад означає, що чисті речовини складаються з певних елементів. Наприклад, до складу води входить Гідроген і Оксиген, вуглекислого газу – Карбон і Оксиген і т.д., інші елементи відсутні. Сталий кількісний склад – це точні атомні співвідношення. Вода містить 2 атоми Гідрогену і 1 атом Оксигену, вуглекислий газ – 1 атом Карбону і 2 атоми Оксигену.

Слід зазначити що закон сталості складу справедливий не для всіх речовин. Високомолекулярні сполуки, металіди, карбіди, сульфіди, оксиди та багато інших речовин можуть змінювати свій кількісний склад в певних межах. Наприклад TiO1,9-2,0, FeS0,9-1,1. Такі сполуки називаються бертоліди. Сполуки для яких справджується закон сталості складу – дальтоніди.