Закон об’ємних відношень

У хімічних реакціях за участю газоподібних речовин об”єм реакційної суміші може змінюватись. Об”ємні відношення газів у хімічних реакціях підпорядковуються закону:

об”єми газів, які беруть участь у реакції, відносяться між собою як невеликі цілі числа

Наприклад для реакції:

CH4(г) + 2O2(г) = CO2(г) + 2H2O(г)

один об”єм метану взаємодіє з двома об”ємами кисню з утворенням одного обє”му вуглекислого газу і двох об”ємів води, тобто відносяться між собою як цілі числа 1 : 2 : 1 : 2, що є коефіцієнтами у рівнянні реакції.