Закони Шарля і Гей-Люссака

У 1787 р. французький учений Ж. Шарль встановив залежність між тиском газу і його температурою:

тиск газу при сталих об’єму та кількості прямо пропорційний абсолютній температурі

p = kT (при сталих V, ν)

де k – коефіцієнт пропорційності.

Закон Гей-Люссака (1802 р.) характеризує залежність зміни об’єму газу при зміні температури при сталих тиску і кількості газу:

при сталому тиску об’єм певної кількості газу прямо пропорційний його абсолютній температурі

V = kT (при сталих P, ν)

де k – коефіцієнт пропорційності.

Закон Гей-Люссака зручніше подавати в такому вигляді:

V1/V2 = T1/T2 або V1/T1 = V2/T2