Закон Бойля-Маріотта

Англійський фізик і хімік Р. Бойль в 1662 р. і незалежно від нього в 1676 р. французький фізик Е. Маріотт встановили залежність між тиском і об’ємом за сталої температури обнакової кількості газу:

при сталій температурі об’єм сталої кількості газу оберенено пропорційний його тискові

pV = const

При пдвищенні тиску в певне число разів, в стільки ж разів зменшується об’єм. Зручніше закон Бойля-Маріотта використовувати в такиму записі:

p1V1 = p2V2 (при сталих T, ν)

де індекси 1 і 2 відповідають двом різним умовам.