Закон Авогадро

Одним з основних газових законів є закон Авогадро:

В однакових об’ємах різних газів за однакових умов міститься однакова кількість молекул.

Важливе значення мають наслідки з закону:

однакове число структурних частинок різних газів за однакових умов займають однаковий об’єм

Тобто 1 моль будь якого газу (Na = 6,02 · 1023 частинок) за нормальних умов займає об’єм Vm = 22,4 л.

маси однакових об’ємів різних газів за однакових умов співвідносяться між собою як їхні молярні маси

D = m1 : m2 = M1 : M2

Величина D називається відносною густиною одного газу за другим. Найчастіше відносну густину газу визначають за повітрям або воднем (M(H2) = 2 г/моль, M(пов.) = 29 г/моль).