Реальні гази

Властивості реальних газів дещо відрізняються від ідеальних. Це пов’язано з тим, що молекули газу не є точковими, а мають об’єм відмінний від нуля. Особливо ця відмінність спостерігається при високих тисках і низьких температурах. Тому у рівняння газового стану потрібно внести поправку:

Vід = Vпр – b

де b – сумарний об’єм молекул.

При високих тисках молекули наближаються одна до одної і між ними починають діяти значні сили міжядерної взаємодії тому тиск буде відрізнятися на величину a/V2

Pід = Pпр + a/V2

Ці дві поправки враховуються в законі Ван-дер-Ваальса:

(P + a/V2)(V – b) = RT

Сталі a і b в рівнянні Ван-дер-Ваальса добираються емпірично для кожного газу окремо.