Парціальний тиск газів

Якщо змішати декілька газів без зміни тиску і температури, то об’єм утвореної газової суміші буде дорівнювати сумі об’ємів компонентів суміші. Тиски які чинять ці гази називаються парціальними.

Парціальний тиск – це тиск який чинив би газ, якби займав весь об’єм суміші при тій самій температурі без інших газів.

загальний тиск суміші газів, які хімічно не взаємодіють між собою, дорівнює сумі їхніх парціальних тисків

P = p1 + p2 + p3 + … + pi 

Парціальний тиск газу дорівнює добутку його мольної частки на загальний тиск

pi = χi · P