Газові закони

Газоподібний стан характеризується слабкою взаємодією між молекулами, тому для нього характерні закономірності, які не залежать від природи газу, а від кількості частинок в одиниці об’єму та від температури. Властивості газу пояснюються за допомогою молекулярно-кінетичної теорії, в основі якої лежить припущення, що гази складаються із частинок, які перебувають в безперервному й хаотичному русі. Газові закони є точні для ідеального газу.

Ідеальний газ – це теоретична модель газу, в якому частинки (атоми, молекули) розглядають як геометричні точки, які не мають об’єму і не взаємодіють одні з одними.

Для реальних газів закони діють при дуже малих тисках.

Газові закони: