Методи одержання алкінів

I. Промислові методи одержання алкінів

1. Карбідний метод

Даний метод добування ацетилену започаткований Ф. Велером. Кальцій карбід отримують шляхом спікання вапняку з коксом в електропечах при температурі 2000 °С

CaCO3 → CaO + CO2

CaO + 3C → CaC2 + CO

При дії на отриманий карбід води утворюється натрій гідроксид і ацетилен

CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2

За карбіду магнію Mg3C2 аналогічно утворюється пропін

Mg3C2 + 4H2O → CH3–C≡CH + 2Mg(OH)2

2. Піроліз вуглеводнів

Ацетилен добувають піролізом метану при високій температурі в 1200-1500 °С з наступним швидким охолодженням продуктів реакції. Продукти, отримані в результаті реакції піролізу метану, швидко охолоджуються до температури 90-200 °С. Робиться це для того, щоб зберегти ацетилен, оскільки при такій температурі реакція його розкладу припиняється

2CH4 → HC≡CH + 3H2

У промисловості також використовують теромоокислювальний піроліз метану. Цей процес полягає в неповному згорянні суміші метану з киснем при температурі 1450-1500 °С і атмосферному тиску. Метан який не прореагував при цій температурі розкладається з утворенням ацетилену і ряду інших продуктів

6CH4 + 4O2 → HC≡CH + CO2 + 3CO + 8H2 + 3H2O

Також ацетилен добувають піролізом вуглеводневої сировини (бензину, гасу) при 1200-1500 °С, який проходить легше ніж піроліз метану

C6H14 → 3HC≡CH + 4H2

II. Лабораторні методи одержання алкінів

1. Дегідрогалогенування дигалогеналканів або галогеналкенів

Реакція дегідрогалогенування відбувається при підвищених температурах сильними основами (спиртовий розчин лугу, алкоголят, амід натрію тощо)

CH3—CH2–CHBr2 + 2KOH → CH3–C≡CH + 2KBr + 2H2O

CH2=CHBr +NaNH2 → HC≡CH + NaBr + NH3

2. Алкілювання алкінів

Алкілювання алкінів проводять в два етапи.

1) утворення ацетиленідів

HC≡CH + NaNH2 → HC≡CNa + NH3

2) дія алкілгалогеніду на ацетиленід

HC≡CNa + Br–CH3 → HC≡C–CH3 + NaBr