Методи одержання алкадієнів

1. Дегідрування алканів

У промисловості дієни добувають каталітичним дегідруванням продуктів переробки нафти

а) дегідрування бутан-бутенової фракції

Дегідратація бутан-бутенової фракції

б) дегідрування ізопентан-ізопентенової фракції

Одержання ізопрену у промисловості

2. Дегідратація спиртів

а) одночасна дегідратація і дегідрогенізація етанолу (метод С. Лебєдєва)

Метод Лебєдєва

б) дегідратація гліколів (метод В. Реппе)

Одержання бутадієну методом Реппе

в) дегідратація ненасичених спиртів

Ненасичені спирти можна одержати методом О. Фаворського конденсацією алкінів і карбонільних сполук

Дегідратація ненасичених спиртів

3. Димеризація ацетилену з подальшим селективним гідруванням

Добування алкадієнів через димеризацію алкінів