Алкіни

Алкіни або ацетиленові вуглеводні – це аліфатичні ненасичені вуглеводні, в молекулах яких між атомами Карбону міститься один потрійний зв’язок –C≡C–. Алкіни утворюють гомологічний ряд загальної формули CnH2n-2, родоначальником ряду є ацетилен НС≡СН. Як видно із загальної формули, алкіни є ізомерами алкадієнів.

 Електронна будова

Вуглецеві атоми в молекулі ацетилену перебувають у стані sp-гібридизації. Це означає, що кожен атом Карбону володіє двома гібридними sp-орбиталями, осі яких розташовані на одній лінії під кутом 180° один до одного, а дві p-орбіталі залишаються негібридними. По одній гібридній орбіталі кожного атома Карбону взаємно перекриваються з утворенням σ-зв’язку. Інша гібридна орбіталь перекривається з s-орбиталлю атома Гідрогену, утворюючи σ-зв’язок С-Н. Дві негібридні π-орбіталі кожного атома Карбону, розташовані перпендикулярно одиа одномій і перпендикулярно напрямку σ-зв’язків, взаємно перекриваються і утворюють два π-зв’язки. Таким чином, потрійний зв’язок характеризується поєднанням одніого σ-і двох π-зв’язків. Довжина потрійного зв’язку становить 0,120 нм, і значно коротша за довжину C–C (0,154 нм) для алкану і C=C (0,133 нм) для алкену.

Номенклатура та ізомерія алкінів

Назва алкінів за номенклатурою IUPAC утворюються з назв аналогічно побудованих алканів заміною суфіксу -ан на -ин (-ін) із зазначенням цифрою місця розташування потрійного зв’язку. Головний карбоновий ланцюг повинен включати потрійний зв’язок, навіть якщо він не найдовший. Нумерацію ланцюга починають з того кінця, ближче до якого знаходиться потрійний C≡C зв’язок.

Номенклатура алкінів

Для алкінів характерна міжкласова ізомерія, ізомерія карбонового ланцюга та місця положення потрійного зв’язку.

Фізичні властивості

Алкіни C2–C4 – це гази, С5–С16 – рідини, а від С16 – тверді речовини. Наявність потрійного зв’язку в ланцюзі приводить до підвищення температури кипіння, густини і розчинності їх у воді в порівнянні з олефінами і парафинами.