Алкадієни

Дієнові вуглеводні або алкадієни – це ненасичені вуглеводні, містять два подвійні карбон – карбонові зв’язки. Загальна формула алкадієнів CnH2n-2.

Номенклатура алкадієнів

За правилами IUPAC головний ланцюг молекули алкадієну повинен включати два подвійних зв’язки. Нумерація атомів Карбону в ланцюзі проводиться так, щоб подвійні зв’язки отримали найменші номери. Назви алкадієнів утворюють від назв відповідних алканів (з тим же числом атомів Карбону), в яких остання буква замінюється закінченням -дієн.
Місцезнаходження подвійних зв’язків вказується перед закінченням -дієн, а ззамісників – на початку назви.

За систематичною номенклатурою назва алканів має наступну структуру:

замісники + головний ланцюг + закінчення -дієн

Наприклад:

Номенклатура алкадієнів

Класифікація

Відповідно до розміщення подвійних зв’язків один відносно одного алкадієни поділяються на три типи:

1) кумульовані – подвійні зв’язки містяться біля одного атома Карбону =C=.

2) спряжені – подвійні зв’язки розділені одним простим =С–C=

3) ізольовані – подвійні зв’язки розділені двома і більше простими =C–(C)n–C=, де n – 1,2 і т. д.

Ізомерія

Для алкадієнів характерні структурна ізомерія, ізомерія місця положення подвійних зв’язків, а також різновид геометричної ізомерії – цисоїдна і трансоїдна форми:

Геометрична ізомерія алкадієнів

Існування трансоїдних і цисоїдних форм зумовлено утрудненим обертанням подвійних зв’язків навколо простого, який позначають s (single – простий). Транс форма стабільніша ніж цис.