Солі

Солі – це складні речовини, які під част дисоціації утворюють катіони металів (іонів амонію NH4+) та аніони кислотних залишків. Залежно від складу розрізняють такі типи солей: середні (нормальні), кислі, основні, подвійні, мішані та комплексні.

Середні солі – продукти повної нейтралізації кислот основами (NaCl, NH4NO3). Назви середніх солей утворюють з назви металу (NH4+) в називному відмінку і кислотного залишку:

Na2SO4 – натрій сульфат;
FeCl3 – ферум (III) хлорид;
NH4Br –  амоній бромід.

Кислі солі – це продукти неповної нейтралізації багатоосновних кислот основами (NaH2PO4, NaHSO4, NH4HCO3). Називають кислі солі так як і середні з додаванням префікса -гідроген та -дигідроген:

NH4HCO3 – амоній гідрогенкарбонат;
Na2H2PO4 – натрій дигідрогенфосфат.

Основні солі – продукти неповної нейтралізації багатокислотних основ кислотами (MgOHCl, AlOHSO4). Назви утворюють аналогічно середнім солям з додаванням -гідроксо та -дигідроксо:

AlOHSO4 – алюміній гідроксосульфат;
Fe(OH)2Cl – ферум (III) дигідроксохлорид.

Подвійні солі – це солі до складу яких входять два різних катіони (KAl(SO4)2, NH4MgPO4). В назвах катіони перераховують в алфавітному порядку:

(NH4)2Fe(SO4)2 – амонійферум (II) сульфат.

Мішані солі – солі які містять два різні кислотні залишки (Ca(OCl)Cl, MgClBr). В назвах змішаних солей кислотні залишки перераховують в алфавітному порядку:

Ca(OCl)Cl – кальцій хлоридгіпохлорит.

Комплексні солі містять в своєму складі комплексний аніон (K4[Fe(CN)6] – калій гексаціаноферат (II)), комплексний катіон ([Co(H2O)6]Br2 – гексааквакобальт (II) бромід) або одночасно комплексний аніон і катіон ([Fe(H2O)6][Cr(CN)6] – гексаакваферум(III) гексаціанохромат (III)).