s-елементи І групи

До s-елементів I групи належать Гідроген H, Літій Li, Натрій Na, Калій K, Рубідій Rb, Цезій Cs, Францій Fr. В електронних конфігураціях цих елементів відбувається заповнення зовнішнього s-підрівня. В атомі Гідрогену відбувається заповнення кайносиметричного 1s-підрівня, внаслідок чого він цей елемент різко відрізняється від своїх аналогів по підгрупі і за фізичними і по електрохімічними властивостями. Властивості літію, калію, рубідію, цезію і францію більш схожі. Так як ці метали розчиняться у воді з утворенням лугів вони дістали назву лужних металів. Всі вони у періодичній таблиці розміщені на початку періодів і мають найбільші радіуси. Цим пояснюють їхню здатність легко відщеплювати валентний електрон і найменші значення іонізації. Втрачаючи свій єдиний валентний електрон, атоми лужних металів в усіх сполуках набувають єдиного можливого ступеня окиснення +1.

Характеристика s-елементів I групи
Показник Li Na K Rb Cs Fr
Порядковий номер 3 11 19 37 55 87
Відносна атомна маса 6,939 22,9898 39,102 85,47 132,905 [223]
Радіус атома, пк 155 189 236 248 267
Вміст у земній корі, % 0,02 2,64 1,4 1,5•10-2  9,5•10-9  –