Основи

Основи – це складні сполуки, які у воді дисоціюють з утворенням гідроксид-аніонів OH. За ступенем дисоціації основи поділяють на сильні і слабкі. Залежно від числа гідроксильних груп основи поділяють на однокислотні (NaOH, NH4OH) та багатокислотні (Ca(OH)2, Al(OH)3). За розчинністю у воді основи поділяють на розчинні та нерозчинні. Розчинні основи називаються лугами.

Добування основ.

1. Взаємодія активних металів з водою (луги):

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2.

2. Взаємодія оксидів активних металів з водою (луги):

CaO + H2O → Ca(OH)2.

3. Взаємодія солей з лугами (нерозчинні основи):

CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaCl.

Хімічні властивості.

Всі основи реагують з кислотами з утворенням солей і води (реакція нейтралізації):

LiOH + HNO3 → LiNO3 + H2O;
Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O.

Розплави лужних металів реагують з кислотнимии та амфотерними оксидами:

2NaOH + SiO2 → Na2SiO3 + H2O;
2KOH + Al2O3 → 2KAlO2 + H2O.

Розчини лугів взаємодіють з амфотерними оксидами і гідроксидами з утворенням гідроксокомплексів:

NaOH + Al(OH)3 → Na3[Al(OH)6];
2NaOH + PbO + H2O → Na2[Pb(OH)4].

Луги реагують з солями з утворенням нерозчинних речовин або летких речовин:

3KOH + FeCl3 → Fe(OH)3↓ + 3KCl.

Луги взаємодіють з амфотерними металами:

2Al + 3KOH + 6H2O → 2K3[Al(OH)6] + 3H2.

Під час нагрівання нерозчинні основи та деякі луги розкладаються:

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O;
2LiOH → Li2O + H2O.