Класифікація неорганічних сполук

На сьогодні відомо понад 4 млн неорганічних речовин. Єдиної системи класифікації, яка б чітко розділила всі речовини не існує. Найчастіше розрізняють хімічні сполуки за кількістью елементів, що входять до їх складу (бінарні, тернарні, тетрарні) та функціональними ознаками (кислоти, основи, солі).

Речовини поділяють на прості та складні. До складу простих речовин входять атоми одного елемента (метали, неметали). Із 110 відомих хімічних елементів 88 – метали, 22 – неметали. Складними речовинами складаються з двох і більше елементів.

Класифікацію неорганічних речовин можна подати такою схемою:

N1