Бінарні сполуки Гідрогену

Умовно водневі сполуки елементів поділяють на наведені нижче групи.

Гідриди сольової природи тверді, утворюються найактивнішими металами під час безпосередньої взаємодії з воднем.

Гідрид-іон Н порівняно з атомом Н має дуже великі розміри, його іонний радіус перевищує іонний радіус фтору. Електронна пара гідрид-іона в гідридах металів слабко стабілізована і легко руйнується, але інколи вона може брати участь в утворенні донорно-акцепторного зв’язку, наприклад:

LiH + AlH3 = Li[AlH4]

2NaH + B2H6 = 2Na[BH4]

Добуті комплексні гідриди також нестійкі. Гідрид Li[AlH4] широко застосовують в органічній хімії як один з найактивніших гідру вальних агентів.

Вони легко руйнуються водою з виділенням водню й утворенням лугу

LiH + H2O = LiOH + H2

Ще легше, з вибухом, вони взаємодіють із кислотами.

CaH2 + 2HCl = CaCl2 + 2H2

Деякі з гідридів займаються на повітрі

MgH2 + O2 = MgO + H2O

2NaH + O2 = 2NaOH

Полімерні гідриди (наприклад (AlH3)x, (BeH2)x та ін.) у разі безпосередньої взаємодії елементів не утворюються, їх можна добути лише непрямим шляхом. Вони бувають твердими (AlH3)x і рідкими (Ga2H6). Водою вони руйнуються з виділенням водню та осаду гідроксиду, а також здатні до утворення гідридних комплексів.

Гідриди dелементів тверді, металоподібні, часто не мають певного стехіометричного складу (NbH, Ti1-x), водою не розкладаються.

Водневі сполуки бору і р-елементів 14 групи леткі, утворюються лише непрямим шляхом. Сполуки Карбону не розкладаються, відщеплюють водень тільки за високої температури. Бінарні водневі сполуки з рештою елементів цієї групи розкладаються водою подібно до полімерних гідридів:

SiH4 + 2H2O = SiO2 + 4H2

B2H6 + 6H2O = 2H3BO3 + 6H2

Водневі сполуки р-елементів 15 групи леткі, їх можна добути переважно непрямим шляхом. Ці сполуки, а також їхні органічні похідні з кислотами утворюють солі типу амонійних.

Водневі сполуки р-елементів 16 та 17 груп леткі, утворюються під час безпосередньої взаємодії простих речовин. Їхні водні розчини є кислотами.