Амфотерні гідроксиди

Амфотерні гідроксиди в водних розчинах дисоціюють з утворенням іонів H+ та OH, тому можуть проявляти властивості як основ, так і кислот. Всі амфотерні гідроксиди практично не розчинні у воді. Амфотерні гідроксиди добувають поступовим додавання стехіометричної кількості лугу до розчинів солей:

ZnSO4 + 2NaOH → Zn(OH)2↓ + Na2SO4.

Амфотерні гідроксиди реагують з кислотами як основи, а з основами як кислоти:

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O;
Al(OH)3 + 3NaOH → Na3[Al(OH)6].

Всі амфотерні гідроксиди при нагріванні відщеплюють воду:

Zn(OH)2 → ZnO + H2O.